Het Kanaal
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet quisque rutrum.

Instagram

Stichting Het Kanaal is opgericht op 15 januari 2021 en ingeschreven onder nummer 81602189 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

www.het-kanaal.nl
info@het-kanaal.nl
RSIN nummer: 862152707

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft ten doel het organiseren, faciliteren en ondersteunen
van kunstzinnige, culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten van
het interdisciplinaire kunstenaarsgezelschap Het Kanaal en haar
individuele leden die met name zich bezighouden met de verbindingen
tussen mensen onderling en tussen mens en natuur; te verwezenlijken
door: a. kunstzinnige uitingen, in de breedste zin van het woord,
waaronder het maken van muzikale opnames, het verzorgen van
optredens, het produceren van films, het schrijven en uitgeven van
(strip)boeken en het bouwen van ruimtelijke installaties; b. interactieve
manifestaties en creatieve interventies in de publieke ruimte; c.
educatieve evenementen, bijeenkomsten en workshops over
uiteenlopende onderwerpen en vaardigheden, met als uitgangspunt het
gedachtegoed van Het Kanaal; d. organisatie van kleinschalige
evenementen en bijeenkomsten om lokale gemeenschappen te versterken
en te verbinden met de aanwezige natuur; e. ontwikkeling van
laagdrempelige projecten over de natuur, waarin het zoeken naar
oplossing van klimaatproblematiek en verduurzaming centraal staan.

Het actuele beleidsplan
Beleidsplan Stichting Het Kanaal 2021

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

Theo Hoek (voorzitter)
Peter de Haan (secretaris)
Miranda Laanstra (penningmeester)

Beloningsbeleid bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan met een gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waar ieder bestuurslid aanwezig is of vertegenwoordigd wordt, besluiten tot vergoeding van reis- en verblijfkosten, dan wel overige in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid medewerkers
De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met zzp’ers en vrijwilligers. De beloning voor zzp’ers wordt vastgesteld aan de hand van de verwachte ureninzet en de functieomschrijving met inachtneming van een fair practice gebaseerd op vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De vergoeding voor vrijwilligers wordt vastgesteld op basis van de regelgeving zoals opgesteld door de Belastingdienst.